(+30) 2310 796 690 & 691   

Φουρούσια

Περιγραφή προϊόντος

Φουρούσι Σχ.1

Χαρακτηριστικά:

Πάχος (mm) Πλάτος (mm) Μήκος (m)
60 120 0,90 - 5,10

Λεπτομέρειες:

- Από σκανδιναβική ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης.

- Πλάνισμα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρή διαλογή.

Read more: Φουρούσι Σχ.1

Φουρούσι Σχ.3

Χαρακτηριστικά:

Πάχος (mm) Πλάτος (mm) Μήκος (m)
60 120 0,90 - 5,10

Λεπτομέρειες:

- Από σκανδιναβική ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης.

- Πλάνισμα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρή διαλογή.

Read more: Φουρούσι Σχ.3

Φουρούσι Σχ.5

Χαρακτηριστικά:

Πάχος (mm) Πλάτος (mm) Μήκος (m)
60 120 0,90 - 5,40

Λεπτομέρειες:

- Από σκανδιναβική ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης.

- Πλάνισμα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρή διαλογή.

Read more: Φουρούσι Σχ.5

Φουρούσι Σχ.2

Χαρακτηριστικά:

Πάχος (mm) Πλάτος (mm) Μήκος (m)
60 120

0,90 - 5,10

Λεπτομέρειες:

- Από σκανδιναβική ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης.

- Πλάνισμα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρή διαλογή.

Read more: Φουρούσι Σχ.2

Φουρούσι Σχ.4

Χαρακτηριστικά:

Πάχος (mm) Πλάτος (mm) Μήκος (m)
60 120 0,90 - 5,10

Λεπτομέρειες:

- Από σκανδιναβική ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης.

- Πλάνισμα υψηλής τεχνολογίας και αυστηρή διαλογή.

Read more: Φουρούσι Σχ.4

Newsletter

Subscribe to our newsletter and receive news about products, promotions and discounts.

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ο.Τ. 37 Α, Β’ΦΑΣΗ, Γ'ΕΙΣΟΔΟΣ, 57022 ΣΙΝΔΟΣ

 (+30) 2310 796 690 & 691

 (+30) 2310 796 690 & 691

 www.chortaridis.com